Điện tích hạt nhân là gì? Ký hiệu, số đơn vị và cách tính

Điện tích hạt nhân là kiến thức mà chúng ta đã được tìm hiểu trong chương trình hóa học lớp 10. Ở bài viết này, Palada.vn sẽ giúp bạn tổng hợp lại toàn bộ kiến thức về khái niệm điện tích hạt nhân là gì, ký hiệu, số đơn vị và cách tính.

Điện tích hạt nhân là gì?

Điện tích hạt nhân là tổng điện tích dương của các proton trong hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân là phần trung tâm của nguyên tử, gồm các proton mang điện tích dương và các neutron không mang điện. Điện tích hạt nhân chịu trách nhiệm duy trì sự cân bằng điện tích trong nguyên tử, vì điện tích dương của proton được cân bằng bởi điện tích âm của các electron xung quanh hạt nhân.

Điện tích hạt nhân là tổng điện tích dương của các proton trong hạt nhân nguyên tử
Điện tích hạt nhân là tổng điện tích dương của các proton trong hạt nhân nguyên tử

Điện tích hạt nhân kí hiệu là gì?

Điện tích hạt nhân được ký hiệu bằng chữ “Z” và thường được gọi là số nguyên tử. Nó đại diện cho số proton trong hạt nhân của một nguyên tử. Điện tích hạt nhân cũng xác định loại nguyên tử, vì các nguyên tử khác nhau có số proton khác nhau. Ví dụ, nguyên tử hidro có điện tích hạt nhân là 1, trong khi nguyên tử oxi có điện tích hạt nhân là 8.

Cách tính điện tích hạt nhân

Để tính điện tích hạt nhân của một nguyên tử, ta cần biết số proton trong hạt nhân, được ký hiệu là Z. Điện tích hạt nhân được ký hiệu là Z+ và số đơn vị điện tích hạt nhân là Z.

Cách tính điện tích hạt nhân
Cách tính điện tích hạt nhân

Trong một nguyên tử, số proton (P) cũng bằng số electron (E):

P = E

Với:

– Z là số đơn vị điện tích hạt nhân.

– P là tổng số proton có trong nguyên tử.

– E là tổng số electron (-) có trong nguyên tử.

Ví dụ:

  1. Nguyên tử oxi có 8 proton, vì vậy điện tích hạt nhân của oxi là 8+ và số đơn vị điện tích hạt nhân là 8.
  2. Nguyên tử cacbon có số đơn vị điện tích hạt nhân là 6, do đó nguyên tử cacbon có 6 proton và 6 electron.

Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Tổng hợp tất cả kiến thức liên quan

Vậy là bài viết đã tổng hợp lại kiến thức về khái niệm điện tích hạt nhân là gì, ký hiệu, số đơn vị và cách tính. Bởi điện tích hạt nhân là kiến thức nền cơ bản của của phần hạt nhân nguyên tử nên các bạn học sinh cần lưu ý hiểu đúng bản chất để tránh những nhầm lẫn về sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *