Hai góc phụ nhau là gì? Tính chất hai góc phụ nhau và bài tập

Trong chương trình toán học lớp 6 phần hình học, các bạn học sinh được tìm hiểu về khái niệm Hai góc phụ nhau là gì? Hai góc phụ nhau bằng bao nhiêu độ? Vậy bạn còn nhớ 2 góc phụ nhau là gì, có tính chất gì hay không? Cùng Plada.vn ôn lại kiến thức về hai góc phụ nhau và phân biệt với các loại góc khác qua bài viết này nhé.

Hai góc phụ nhau là gì? Tính chất hai góc phụ nhau

Hai góc phụ nhau bằng bao nhiêu độ? Hai góc phụ nhau là hai góc có số đo tổng bằng 90. Ví dụ như các góc 30, 60, đó chính là hai góc phụ nhau.

Số đo tổng hai góc phụ nhau bằng 90 độ
Số đo tổng hai góc phụ nhau bằng 90 độ

Tính chất: Hai góc cùng phụ (hoặc cùng bù) với một góc thứ ba thì có số đo bằng nhau.

Cách vẽ 2 góc phụ nhau

Để vẽ 2 góc phụ nhau, đầu tiên, chúng ta cần vẽ góc xOy có số đo bằng 90 độ. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. 

Khi đó, ta có hai góc xOz và góc zOy là hai góc phụ nhau.

Vẽ 2 góc phụ nhau xOz và góc zOy 
Vẽ 2 góc phụ nhau xOz và góc zOy

Một số loại góc khác

Như đã biết, hai góc phụ nhau là hai góc có số đo tổng bằng 90°.Ví dụ: góc 50° và góc 40° là hai góc phụ nhau. Bên cạnh đó, chúng ta còn có một số loại góc khác thường gặp như:

Một số loại góc khác
Một số loại góc khác
  • Hai góc bù nhau bằng bao nhiêu độ? Hai góc bù nhau là hai góc có số đo tổng là 180°, ví dụ: góc 110° và góc 70° là hai góc phụ nhau.
  • Hai góc kề bù là hai góc vừa kề và vừa bù nhau, số đo tổng của hai góc kề bù bằng 180
  • Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm ở trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là cạnh chung.
  • Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc chính này là tia đối của một cạnh góc kia.

Bài tập về hai góc phụ nhau

Bài tập: Vẽ hình có

a) Hai góc phụ nhau.

b) Hai góc bù nhau.

c) Hai góc kề nhau.

Lời giải:

Ta có khái niệm:

– Hai góc phụ nhau là hai góc có số đo tổng bằng 90 độ

– Hai góc bù nhau là hai góc có số đo tổng bằng 180 độ

– Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và 2 cạnh còn lại nằm ở trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung

a) Vẽ góc xOy có số đo bằng 90 độ. Vẽ tia Om nằm giữa hai tia Ox,Oy. Khi đó: có hai góc xOm và góc mOy là 2 góc phụ nhau.

b) Vẽ góc xOy có số đo bằng 180o độ. Vẽ tia Om bất kỳ không trùng với hai tia Ox, Oy. Khi đó: hai góc xOm và mOy chính là hai góc bù nhau.

c) Vẽ tia Ox. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy,Oz. Khi đó: Hai góc xOy và xOz sẽ là hai góc kề nhau.

Hai góc xOy và xOz sẽ là hai góc kề nhau
Hai góc xOy và xOz sẽ là hai góc kề nhau

Góc bẹt là gì? Góc bẹt bao nhiêu độ? Tìm hiểu về các loại góc

Trên đây là những thông tin giải thích về hai góc phụ nhau là gì, tính chất hai góc phụ nhau. Hy vọng với những kiến thức về góc này sẽ giúp các bạn học sinh giải nhanh và chính xác các bài tập toán hình học có liên quan đến số đo góc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *