Số tròn chục là gì? Số tròn chục là những số nào?

Các bạn nhỏ đã được tìm hiểu về khái niệm về số tròn chục trong chương trình toán lớp 1. Tuy nhiên, vẫn có những nhầm lẫn về khái niệm số tròn chục với số tròn trăm. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp lại khái niệm về số tròn chục là gì, số tròn chục là những số nào và cách phân biệt với số tròn trăm để các bạn tránh nhầm lẫn.

Số tròn chục là gì?

Số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị bằng 0 và chia hết cho 10. Để xác định một số có phải là số tròn chục hay không, chỉ cần quan sát chữ số hàng đơn vị của số đó. Nếu chữ số đó là 0 và số đó chia hết cho 10, thì đó là số tròn chục. 

Ví dụ, số 30 là số tròn chục vì chữ số hàng đơn vị là 0 và nó chia hết cho 10. Tuy nhiên, số 23 không phải là số tròn chục vì chữ số hàng đơn vị không phải là 0 và không chia hết cho 10.

Số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị bằng 0 và chia hết cho 10
Số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị bằng 0 và chia hết cho 10

Các số tròn chục từ 10 đến 100 gồm có: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

100 có phải là số tròn chục không? Câu trả là lời không, 100 là số tròn trăm

110 có phải số tròn chục không? Câu trả là lời không.

Số tròn chục lớn nhất là gì? Số tròn chục lớn nhất là 90.

Số tròn chục tiếng Anh là gì? Số tròn chục tiếng Anh là round number ten.

Tính chất, đặc điểm chung của số tròn chục 

Số tròn chục là số có hàng đơn vị bằng 0 & chia hết cho 10. Số này có những tính chất và đặc điểm chung sau:

  1. Giá trị của số tròn chục luôn lớn hơn số liền trước nó chính xác 10 đơn vị. Ví dụ, nếu số liền trước là 40, thì số tròn chục sẽ là 50.
  2. Số tròn chục có thể được tạo thành từ hai chữ số giống nhau (ví dụ: 11, 22, 33,…) hoặc từ hai chữ số khác nhau (ví dụ: 10, 20, 30,…).
  3. Số tròn chục thường được sử dụng để chỉ đơn vị trong các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Ví dụ, 60 + 10 = 70, 40 – 10 = 30, 30 x 10 = 300, 50 ÷ 10 = 5.
  4. Khi sử dụng số tròn chục trong các phép tính thập phân, ta có thể tính toán nhanh chóng và chính xác hơn so với sử dụng các số khác.

Số tròn chục & số tròn trăm có gì khác nhau? 

Số tròn chục là các số có từ hai chữ số trở lên, với chữ số hàng đơn vị bằng 0. Ví dụ: 10, 20, 30, 40… 

Số tròn chục & số tròn trăm 
Số tròn chục & số tròn trăm

Trong khi đó, số tròn trăm là các số có ba chữ số trở lên, với cả hàng đơn vị và hàng chục đều bằng 0. Ví dụ: 100, 200, 300, 400… 

Điểm khác biệt giữa hai loại số này là số tròn trăm cũng là một số tròn chục, tuy nhiên không phải mọi số tròn chục đều là số tròn trăm.

Các dạng toán về số tròn chục

Dạng 1: Đọc & viết số tròn chục

Cách đọc số tròn chục: Chúng ta đọc số hàng chục và ghép với từ “mươi”, trừ trường hợp số 10.

Cách viết số tròn chục: Chúng ta viết chữ số hàng chục và sau đó viết số 0 vào hàng đơn vị.

Ví dụ: Số 70 được đọc là “bảy mươi”, và được viết là 70.

Các dạng toán về số tròn chục
Các dạng toán về số tròn chục

Dạng 2: So sánh các số tròn chục

Số tròn chục nào có chữ số hàng chục càng lớn, thì giá trị của số đó sẽ càng lớn.

Ví dụ: Điền dấu > hoặc < thích hợp vào chỗ chấm.

50 ….. 70

Giải:

Vì 5 < 7

Vậy 50 < 70.

Dạng 3: Phân tích cấu tạo của số tròn chục

Số tròn chục luôn gồm một số hàng chục và 0 đơn vị.

Ví dụ: Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

1 vạn bằng bao nhiêu, có bao nhiêu số 0? Quy đổi sang nghìn

Trên đây là những thông tin về khái niệm số tròn chục là gì, số tròn chục là những số nào. Hy vọng qua nội dung bài viết, các bạn đã hiểu và phân biệt được số nào là số tròn chục và ứng dụng vào giải các bài toán về số tròn chục thật nhanh và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *