Đường kính là gì? Cách tìm đường kính khi biết bán kính, diện tích

Đường kính hình tròn là khái niệm chúng ta đã được học trong chương trình toán lớp 3. Nếu bạn còn đang nhầm lẫn khái niệm đường kính với bán kính hay lỡ quên mất khái niệm đường kính là gì thì bài viết sau đây sẽ giúp bạn tổng hợp lại toàn bộ kiến thức cơ bản nhất về đường kính. Cùng nhau ôn lại nào!

Tìm hiểu về khái niệm Đường kính hình tròn 
Tìm hiểu về khái niệm Đường kính hình tròn

Đường kính là gì?

Trong hình học phẳng, đường kính của một đường tròn là khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm bất kỳ trên đường tròn đó. 

Đường kính là một trường hợp đặc biệt của dây cung đi qua tâm của đường tròn. Đường kính chính là dây cung lớn nhất.

Đường kính gấp đôi bán kính
Đường kính gấp đôi bán kính

Ký hiệu của đường kính hình tròn là d

Độ dài đường kính của một đường tròn bằng 2 lần bán kính của đường tròn đó.

Từ đó ta có công thức toán học để ký hiệu bán kính và đường kính như sau:

  • d là đường kính
  • r là bán kính.

Vì độ dài đường kính bằng 2 lần bán kính.

Từ đó => công thức tính đường kính hình tròn như sau: d=2r.

Phân biệt đường kính và bán kính

Hình tròn là hình bao gồm tập hợp tất cả các điểm nằm trên và trong đường tròn. Còn bán kính của đường tròn là khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ trên đường tròn tới tâm của đường tròn đó. Độ dài của bán kính chỉ bằng một nửa đường kính của đường tròn. 

Công thức hình tròn liên quan đến đường kính

Tìm độ dài đường kính khi biết bán kính

Khi đã có độ dài bán kính, bạn chỉ cần lấy độ dài của bán kính nhân với 2 là đã tìm được độ dài của đường kính.

Ví dụ: Tìm đường kính của hình tròn, biết bán kính của hình tròn đó là 9cm?

Đường kính của hình tròn là: d= r x 2 = 9 x 2 = 18 cm.

Vậy đường kính của hình tròn đó là 18cm.

(bán kính hình tròn được kí hiệu là r).

Xem thêm: Công thức tính chu vi tam giác thường, vuông, cân, đều trong Toán học

Tìm đường kính của hình tròn bằng công thức tính chu vi hình tròn

Ta có công thức tính chu vi hình tròn là: C = d x pi.

Từ đó, ta xác định được công thức tính đường kính của hình tròn là: d = C / pi

Trong đó, ký hiệu chu vi hình tròn là C. pi là số pi( xấp xỉ 3,14).

Ví dụ: Tìm đường kính của hình tròn khi biết chu vi hình tròn là 26.26 cm.

Đường kính của hình tròn là: d = 26.26 / 3.14 = 8.36 cm.

Vậy độ dài đường kính của hình tròn là 8.36 cm.

Tìm độ dài đường kính khi biết diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính bằng công thức: S = pi x R^2.

Suy ra công thức tính đường kính hình tròn là: d = 2 x căn (S/pi).

Trong đó, diện tích hình tròn có kí hiệu là S

Ví dụ: Tính độ dài đường kính của hình tròn khi biết diện tích hình tròn là 28.26 cm2.

Đường kính của hình tròn là: d = 2 x căn bậc 2 của (28.26 / 3.14) = 6 cm.

Vậy độ dài đường kính của hình tròn cần tìm là 6cm.

Vậy là bài viết đã giúp bạn nhớ lại khái niệm đường kính là gì, cách tìm độ dài đường kính thông qua các công thức hình tròn bằng những ví dụ đơn giản. Chúc bạn có những giờ học bổ ích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *